• „Опасни за здравето” ли са микровълновите печки и GSM телефоните?

   Вторник, 12 Ноември, 2013 / Истини

   На 27 декември 2010 г. и на 3 януари 2011 г., по време на двете поредни предавания „На кафе", бяхме свидетели на изключителни безумици, които буквално са хумористични, а също и „опасни за здравето", тъй като манипулират общественото мнение.

   Нека изброим някои от тях:

    

   1. Опитите да се опекат пуканки отдавна са известни в Интернет. Младежите, които пуснаха този клип преди години обявиха, че под масата са залепили магнетрон от микровълнова фурна. Следователно, манипулацията започва от тук.

   За да се стигне до „опичане" на пуканки, както и до сваряване на яйце, е необходимо повишаване на температурата до най-малко 42ºС (температурата на коагулиране на белтъка), което е невъзможно с GSM апарати, дори и 100 бр. на едно място. Всеки един от тях излъчва мощност няколко десетки миливата, а необходимото повишение на температурата може да се постигне с мощности от порядъка на няколко стотици вата, т.е. повече от 10 000 пъти по-мощни излъчватели.

   Повишението на температурата от GSM апарат е в порядъка на 0.1ºС, което е изключително малка топлинна енергия. Повишението на температурата от действието на слънчевата топлина на плажа достига понякога до няколко градуса, което е много по-вредно от действието на такива малки количества топлина.

    

   2. Енергии от порядъка на излъчванията от GSM апарати не могат директно да повлияят нито на структурата на водата, нито на клетките, нито на страничните вериги на макромолекулите. За такова влияние е необходима електромагнитна енергия със стойност най-малко 12.4 eV, която е енергията на един фотон меко рентгеново лъчение и при преминаването през тъканта може да предизвика йонизация. Тук фотоните са с енергия около 10 милиона пъти по-малка от тази, която йонизира средата, през която преминава.

    

   3. След като лицето т.нар. „холи" доктор Папазова е толкова компетентна, следва за по-добра информация на населението, в следващите предавания Гала да се занимае със следните вредности, на които д-р Папазова ще обясни „още по-точно" механизмите на въздействие:

   Електропроводи с високо напрежение и рак;

   Мощни радиопредаватели и телевизионни антени;

   Системи за защита от кражби в хипермаркетите;

   Електротранспорт;

   Солариуми и кожна меланома;

   Енергоспестяващи лампи и опасността от живак или от електромагнитно облъчване;

   Радонът в домовете и белодробния рак;

   Синдромът „болна сграда";

   Токсични вещества в хранителните продукти, включително канцерогени;

   Токсични вещества във въздуха на околната среда, дължаща се на индустрията и особено на автомобилното движение;

   И т. н.

    

   По този начин даваме „план за действие" на всички заинтересовани лица и фирми, така че да няма караница по отношение на това кое производство да спрем или къде да насочим съответната конкуренция. Защото тук крещящо „мирише" на „платено съобщение".

    

   4. Относно храната в микровълновите фурни. Механизмите на действие на микровълните са далеч от познанията на д-р Папазова. Единственият ефект на тези вълни е топлинният, и той действа върху водните молекули, като увеличава тяхната кинетична енергия и по този начин загрява цялото количество храна, в което има вода. Сухи вещества не могат да се затоплят в микровълнова фурна. А загряването на водата няма вреден биологичен ефект върху продукта.

   Обикновената фурна също загрява молекулите на храната, и то не само на водата, а на всички молекули, тъй като там се прилагат инфрачервени електромагнитни вълни, които имат мощно топлинно действие. Дали и те не са опасни и канцерогенни? Може би ще ни обясни д-р Папазова.

   Имам чувството, че тя иска да се върнем към суровоядството, и то на месо от мамут.

    

   Ясно е кой печели от подобни некомпетентни изказвания. Бихме насочили д-р Папазова да цитира по-често научните комисии на ЕС, както и резолюциите на СЗО, а не недоказани цитати от Интернет. Бихме я помолили също да не се изказва по проблеми, които не са в нейната компетентност. Ако тя действително е завършила медицина, бихме проверили в нейния курикулум какви оценки има по физика и биофизика, тъй като част от изказванията й противоречат изцяло на механизмите, които съвременната медицина преподава на своите студенти.

    

   Унищожаването на продукти с доказана ефективност и безопасност от сертифицирани лаборатории в Европейския съюз на екрана на телевизията (имаме предвид унищожената микровълнова фурна) е най-малкото вандалщина. Не знаем как трябва да реагира Комисията по търговия и защита на потребителите на подобно действие, извършвано на екрана на телевизията - унищожаване на продукти, които са приети от ЕС, сертифицирани са там и са изпитани от лаборатории с доказана компетентност.

   Бих предложил в някое следващо предаване т.нар. д-р Папазова да вземе клещи от крадците на кабели и да отреже електропровод 110 киловолта, тъй като той излъчва магнитно поле, което може при определени условия да увеличава детските левкемии.

   От друга страна, ако д-р Папазова желае да има повече зрители, тя го постига, но със съмнителни средства.

    

   Искаме специално да се обърнем към Гала, която уважаваме много и не искаме тя да бъде подвеждана от лаици в областта. Няма „специалисти по всичко", каквито помним от филма с Апостол Карамитев. Не може някой, пък дори и „холи" медик, да разбира от хранене, диететика, физика, биофизика, електромагнитобиология, вътрешни болести, ендокринни, сърдечни заболявания и т.н. и т.н. Бихме й дали Нобелова награда!

    

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат