• Кои нива на микровълнова електромагнитна енергия се считат за безопасни?

   Понеделник, 11 Ноември, 2013 / Истини

   Световната здравна организация съветва да се спазват граничните стойности, препоръчани от Международната комисия по защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP). Те са публикувани в два официални документа на Европейската Комисия и на Съвета на Европа, а именно:

   1. Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета (0Hz – 300GHz)
   2. Директива 2013/   /ЕС на Европейския Парламент и на Съвета относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозиция на работниците при рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)

   При това, убеждението на учените в света в настоящия момент е, че ако стойностите на електромагнитните полета (ЕМП) не надвишават граничните стойности, регламентирани в европейското законодателство (препоръките на ΙCNIRP), то не съществуват убедителни научни доказателства, че могат да се появят каквито и да е здравни неблагополучия, свързани с експозиция от ЕМП върху работещите и населението.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат