• За нас

   Фондация „Фарадей” – Научен център по нейонизиращи лъчения (НЙЛ) е създадена през 1994 г. с цел да обедини усилията на учените в областта на защитата на работещите и населението от въздействието на нейонизиращите лъчения и различните прояви на електричеството. За изпълнение на целите си, Фондацията работи основно с ядро от около 20 учени, които са главно от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Медицински университети (София, Плевен, Варна), както и  институти на БАН.

   Фондация „Фарадей” е основа на Българския национален програмен колектив (БНПК) по защита от нейонизиращи лъчения, създаден със заповед на министъра на здравеопазването през 1998 г. по Международен проект на Световната здравна организация (СЗО) „Електромагнитни полета”, който има за цел да изследва и оценява здравния риск от въздействието на електромагнитните полета и ултравиолетовото (УВ) лъчение върху човека. В БНПК членуват най-изявените български специалисти от системата на здравеопазването, науката, промишлеността, комуникациите, администрацията, контролните органи, университетски преподаватели, медии, неправителствени организации и други, които работят в тези области на познанието.

   Фондацията участва в съвместни проекти със СЗО, Европейската общност (SEE-ERA.NET; EMF-NET и др.), НАТО (Проект “Ръководство по дозиметрия”), Европейската организация за развитие в областта на военно-въздушните сили (EOARD), научните лаборатории на военно-въздушните сили на САЩ в Сан Антонио (Проект на военно-въздушните сили на САЩ „Хармонизация на законодателството...”) и други.

   Фондацията подпомага процесите за намаляване на електромагнитната експозиция върху работещите и населението чрез осигуряване на висококачествени измервания, мониторинг в реално време, оценки на въздействието на електромагнитните полета и оптичните лъчения върху човека, оценка на риска, обучение на специалисти от контролните органи, службите по трудова медицина, компании и фирми в областта на измерванията, чрез предлагане на превантивни мерки за защита, научни изследвания.

   Чрез прилагане на разработената от специалисти от НЦОЗА съвместно с БНПК програма за комуникация и управление на риска от въздействието на електромагнитните полета върху населението, Фондацията подпомага намаляването на страховете сред населението от здравните последици, породени от новите технологии, енергетиката, системите за комуникация и други, чрез извършване на обучение, регионални срещи и дискусии, разпространение на брошури, чрез медиите.

   Фондацията координира научните изследвания в страната, като провежда политиката на СЗО и ЕС за изследване на „белите петна” в научното познание по отношение на риска за здравето на населението.

   Не на последно място, Фондация „Фарадей” подпомага създаването на международни гранични стойности и стандарти за защита на човека от въздействието на нейонизиращите лъчения чрез прякото участие на членовете му в Европейски комисии, работни групи, технически комитети и други, както и за въвеждането на европейското законодателство в тази област в страната чрез активно участие в разработването на нормативните актове и пряко участие в работните групи. 

     

   Управителен съвет

  • Управителен съвет

   • Роден на 13.12.1948, гр. Карнобат, Бургаска област, България женен, 2 деца.   Образование: СУ „Св. Климент Охридски“: магистърска степен по физика на твърдото тяло, 1971 СУ „Св. Климент Охридски“: магистърска степен по биофизика, 1978 Медицински университет, София: следдипломно обучение по Медицинска санитарна физика, 1988 Медицинска академия, София: доктор по медицина в областта на трудовото здраве, 1984 Медицинска академия, София: старши научен сътрудник II степен в областта на трудовото и общественото здраве, 1991

    прочети повече...
  • Контролен съвет

   • Свържете се с нас

   • Контакти

    Свържете се с нас
    София, 1000, България,
    ул. Екзарх Йосиф 15,
    сграда ОЕБ “Шалом”, офис 3
    +359 2 80 56 353
    +359 2 80 56 353
  Custom Search
  Web
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат